top of page

TARIEVEN

Eerste keer l  Sessie incl. intake l 90 min    -       95 euro

Vervolg sessies  l 75 min                                 -     85 euro

AFSPRAAK

Jouw afspraak is speciaal voor jou gereserveerd. Als je verhinderd bent wil je het dan uiterlijk 24 uur van tevoren doorgeven? Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd of een "no-show" worden in rekening gebracht.

BETALING

Ik vraag je meteen na de behandeling te betalen. Door direct aan mij over te maken, contant of ik stuur je een tikkie. Je ontvangt een factuur, deze kan je insturen naar je verzekeraar.

VERGOEDING

Ik ben aangesloten bij de LVNT en koepelorganisatie RBCZ als geregistreerd natuurgeneeskundig therapeut.

 

Als je aanvullend verzekerd bent, wordt de behandeling mogelijk (gedeeltelijk) vergoed. In de meeste gevallen is dat  45 euro. Of en hoeveel er vergoed wordt is afhankelijke van je verzekering. Helaas zijn de vergoedingen voor complementaire zorg afgelopen jaren minder en minder geworden. 

 

Klik hier om te kijken of je recht hebt op een vergoeding of kijk in de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar naar vergoedingen voor natuurgeneeskundige behandelingen.

Mijn behandelingen vallen onder de complementaire zorg. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig.

PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

 

Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de gevoerde gesprekken en behandelingen. Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens, ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

  • Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

  • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing en intervisie (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).

  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

bottom of page